Ogrody deszczowe w inwestycji Przy Bernardyńskiej w Warszawie

Wysokie wymagania co do projektu terenów zielonych określone w pozwoleniu na budowę stały się wyzwaniem do wykreowania przestrzeni, która obok dobrej architektury była mocną stronę inwestycji. Mieliśmy  możliwość aranżacji przestrzeni wyjątkowo bogatej w formę, a tym samym bardzo spójnej – brzeg jeziora w postaci promenady z licznymi elementami małej architektury połączony systemem kładek i mostów z drugim bardziej naturalnym brzegiem.

Na szczególną uwagę zasługuje tu stworzony sztuczny ekosystem bagienny, który pełni rolę odbiornika wód opadowych – urządzenia oczyszczającego a jednocześnie regulatora systemu hydrologicznego. Projekt wpisuje się w krajobraz miejski jako nowy typ terenu zieleni. Uzyskano dzięki temu wyjątkowy efekt enklawy osadzonej w naturze nadwiślańskich lasów w środku tętniącego życiem miasta.

Decyzja o pozwoleniu na budowę zobowiązywała inwestora:

 • do zagospodarowania całości wód opadowych i roztopowych na terenie przedsięwzięcia
 • wody opadowe i roztopowe z dachów i terenów utwardzonych powinny być odprowadzane poprzez zbiornik retencyjno-infiltracyjny do ziemi
 • wody opadowe i roztopowe z wpustów i odwodnień liniowych balkonów, tarasów i logii oraz stropów garaży i chodników powinny być odprowadzane na tereny zielone
 • rzut awaryjny wody ma być poza teren działki do kanału
 • ilość odprowadzanych wód nie mogła być większa niż 2,51/s a odprowadzenie wód należy wstrzymać podczas wysokich stanów wody w kanale

Inwestycja znajduje się w sąsiedztwie rezerwatu przyrodniczego Jeziorko Czerniakowskie oraz kanału na granicy nieruchomości. Obiekt został zaprojektowany z myślą o mieszkańcach osiedla jako teren rekreacji i wypoczynku, najważniejszymi urządzeniami zastosowanymi w projekcie były:

 • duży staw ze strefą filtracyjna o pow. 3 500 m kw., której zadaniem jest utrzymanie dobrej jakości wody w zbiorniku,
 • filtr dachowy pow. 5 500 m kw. jako zasilenie głównego zbiornika, strefa infiltracyjna z kanałem spławnym o pow. 1 500 m kw. Filtracja wód opadowych na porośniętych nieckach infiltracyjnych to najlepszy i najtańszy sposób na oczyszczanie wód. Ze względu na swoją wydajność jest stosowany np. na terenie ujęć wód podziemnych, gdzie nie są dozwolone drenaże rozłączające lub studzienki chłonne.
 • 3 kaskady o łącznej powierzchni ponad 6oo m kw. pełniące funkcje napowietrzania wody i ozdobną, aby system mógł funkcjonować prawidłowo jest dodatkowo są wyposażone w szereg urządzeń takich jak system pomp umieszczonych w 3 komorach pompowni, plus 5 komór filtracyjnych rozmieszczonych pod 20 metrową promenadą.

Zasada działania systemu w uproszczenia działa następująco:

 • Filtry dachowe zbierają wodę z deszczu, podczyszczają i zrzucają bezpośrednio do zbiornika.
 • Woda z nawierzchni dróg jezdnych przez separator trafia do kanału spławnego skąd trafia do strefy infiltracyjnej.
 • Obieg wody w zbiorniku ma za zadanie przeprowadzenie wody przez złoże biologiczne (strefa filtracyjna), w tym celu pobiera wodę za pomocą skimerów (zbieracze powierzchniowe), za pomocą pomp tłoczona jest do filtracyjnej strefy bagiennej , gdzie jest uzdatniana za pomocy filtrów zbudowanego z warstw złoża oraz roślin, a następnie przefiltrowana tafia do głównego zbiornika.
 • Ze zbiornika pobierana jest również woda na kaskady.
 • Woda napowietrzona z kaskad powraca do zbiornika.
 • Nadmiar wody ze zbiornika oddawany jest, poprzez odpływy denne , do studzienki zbiorczej, z której następnie na regulowanym wypływie wypływać będzie do nieuszczelnionej niecki infiltracyjnej a tam do gruntu.