Ośrodek Sportu i Rekreacji nad Stawem Górnym w Pionkach – rewitalizacja z wodą w roli głównej!

Rewitalizacja to proces, którego efekty nie dotyczą tylko przestrzeni, ale przekładają się także na funkcjonowanie mieszkańców danego obszaru. Taki też był cel jednego z naszych niedawnych projektów – zagospodarowania terenu wokół ośrodka Staw Górny w Pionkach, które miało wesprzeć ożywienie społeczno – gospodarcze okolicy.

W skład inwestycji wchodzą dwa budynki – ośrodek Staw Górny oraz budynek Stowarzyszenia Żeglarzy. Oba z nich zostały poddane rewitalizacji. Pierwszemu z nich nadano funkcję zaplecza dla całego ośrodka oraz miejsca spotkań dla mieszkańców, zagrożonych wykluczeniem społecznym a także funkcję gastronomiczną. W drugim budynku zorganizowano Klub Żeglarza oraz otwarte przestrzenie mające stanowić strefę społeczno – kulturalną z przeznaczeniem do organizacji warsztatów, szkoleń, targów lokalnego rzemiosła.

Całość inwestycji dopełniona jest przez zagospodarowanie terenu na zewnątrz obiektów, Wcześniej na tym terenie znajdowała się zielona plaża i strefa weakbordingu. Aby miejsce stało się lokalnym centrum przyciągającym szersze grono odbiorców zaaranżowaliśmy cały teren jako park miejski. Pojawiła się strefa splashpark ( wodny plac zabaw) dedykowana najmłodszym i nawiązująca do „wodnego” charakteru całego miejsca a także strefa plaży z molo. Wzywaniem przy projektowaniu tego typu terenu był dość szeroki program użytkowy związany tylko z wodą przy stosunkowo niewielkim obszarze. Zobacz projekt.