OGRODY DESZCZOWE

Projektujemy ogrody deszczowe, zbiorniki retencyjne, dachy bagienne. Woda często może być problemem na ternach zurbanizowanych i wiąże się z koniecznością wyposażania obiektów w kosztowne i problematyczne urządzenia wodne. Jednak odpowiednio wykorzystana, może nadać każdemu miejscu wyjątkowy klimat.
Świadczymy pełen zakres usług związanych z gospodarką wodną: przygotowanie inwestycji pod kątem gospodarki wodnej, analizy zlewni, plany retencji wodnej przez planowanie systemów obiegu wody, ogrody deszczowe oraz oczyszczanie biologiczne i biologiczno-mineralne wód, przygotowanie operatu wodnoprawnego. Dbamy o optymalizację gospodarki wodnej oraz o ochronę środowiska.