KOMPLEKS MIESZKANIOWY MOKOTÓW PARK

FUNKCJA: zaprojektuj i wybuduj- otocznie osiedla mieszkaniowego z układem retencji wody deszczowej ,
INWESTOR: Marvipol S.A.
ROK POWSTANIA: 2010-2014
POWIERZCHNIA INWESTYCJI: 3 ha
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU: Dariusz Malinowski, Michał Kaczmarczyk, Marcin Gąsiorowski
ARCHITEKTURA: Michał Jaworski
OPIS: Naszym celem było połączenie miejskiego charakteru osiedla Mokotów Park z otaczającą go naturą – tak powstały dziedzińce z kaskadami, których kształt inspirowany jest nieregularnością rzeki i rozlewiska, a także obszerny zbiornik, który po jednej stronie opiera się na promenadzie miejskiej, po drugiej zaś na miękkiej linii naturalnej roślinności siedlisk wodnych.