Egzotarium w Sosnowcu – wyjątkowy projekt łączący ogród botaniczny z ogrodem zoologicznym!

Egzotarium w Sosonowcu

Już w przyszłym roku miłośnicy świata natury i zwierząt będą mogli odwiedzić wyjątkowe na mapie Polski miejsce – nową odsłonę Egzotarium w Sosnowcu. Cieszymy, się, że mogliśmy przyczynić się do powstania tej ciekawej inwestycji.

Egzotarium w Sosonowcu jest obiektem wyjątkowym ze względu na połączenie funkcji  ogrodu botanicznego jak i ogrodu zoologicznego. Niestety tę unikatowość rozumieją i doceniają jedynie pasjonaci z Polski i regionu. Obiekt nie znajduje się na liście krajowych ani lokalnych atrakcji turystycznych, mimo, że funkcjonuje już od 1956 roku. Zmiana tego stanu rzeczy była najważniejszym celem przed jakim stanął zespół projektowy. Chcieliśmy, aby Egzotarium w nowej odsłonie stało się ciekawym miejscem spędzania wolnego czasu, atrakcją turystyczną o ponadlokalnym zasięgu oraz ważnym obiektem o funkcji edukacyjnej.

Praca nad obiektem już istniejącym stanowi zawsze duże wyzwanie logistyczne. W tym przypadku, zoolodzy i botanicy musieli dokonać swoistego rodzaju audytu obecnych w obiekcie eksponatów, pod względem ich stanu zdrowia, wieku oraz wartości ekspozycyjnej, jakie spełniać ma nowy obiekt. Rozpoznaliśmy rynek pod kątem znalezienia dla nich „nowego domu” na czas trwania budowy. Postanowiliśmy dokonać klasyfikacji eksponatów, zgodnie z ich naturalnym biotopem, co postawiło przed nami nowe wyzwanie –  stworzenie krajobrazów tropikalnego, śródziemnomorskiego i pustynnego.

Stosunkowo niewielka przestrzeń, którą mieliśmy do zagospodarowania to kolejne wyzwanie z jakim przyszło nam się zmierzyć – z jednej strony wymuszała na nas bowiem zwiększenie intensywności ekspozycji, a z drugiej  strony konieczne było skomponowanie roślin w taki sposób, aby miały odpowiednie warunki siedliskowe do rozwoju i wzrostu i żeby nie zagłuszały siebie nawzajem. Ponad to, naszym celem było zapewnienie komfortu zwierzętom, tak, aby czuły się jak w naturalnym środowisku oraz zapewnienie zwiedzającym przestrzeni do swobodnego podziwiania prezentowanych okazów i stopniowego poszerzania swojej wiedzy. Udało nam się jednak to pogodzić!

Projektowany kompleks składa się z nowoczesnego budynku znakomicie wpisującego się w część parkową oraz dobrze korespondującego z tkanką miejską. Bryła budynku składa się z dwóch części – szklarni o geometrycznej formie oraz przylegającej do niej prostopadłościennej bryły. W części zewnętrznej znajduje się część parkowa oraz strefy reprezentacyjne, w tym wejście do obiektu wraz z recepcją.

Szklarnia została podzielona na 3 strefy z możliwością indywidualnego sterowania klimatem. Dzięki budowie pomostów we wnętrzu biotopów, zwiedzający mają możliwość oglądania z różnych perspektyw roślin i wkomponowanych elementów terrariów, akwaterrariów.

Już teraz możecie podejrzeć jak już za rok będzie prezentowała się całość projektu.

ARCHITEKTURA: ARC2 Fabryka Projektowa
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU: MALINOWSKI DESIGN URBAN & LANDSCAPE
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Renata Gajer-Hackemer,  Mariusz Szlachcic, Robert Budny, Dariusz Malinowski, Maciej Kolendowicz, Jessika Tomczyk, Krzysztof Piotrowski, Andrzej Żabkin, Zbigniew Urbaniak, Leszek Antkowiak
KLIENT: Gmina Sosnowiec
LOKALIZACJA: Sosnowiec, Poland
POWIERZCHNIA: 20431 m2