WYSTAWA ZIELEŃ TO ŻYCIE

W roku 2005 zostałem zaproszony do zaprojektowania pierwszego ogrodu pokazowego podczas największej ogrodniczej wystawy w centralnej Europie „ Zieleń to Życie ”.  Projekt był wyzwaniem zwłaszcza pod względem logistycznym  ponieważ instalacja musiała być zbudowana w ciągu 4 dni i zdemontowana w 1 dzień.