REWITALIZACJA PLACU SZEMBEKA

zadaniem projektu była rewitalizacja bardzo ważnej części warszawskiej Pragi, stworzenie salonu warszawy dla mieszkańców tej części miasta oraz wizytówki miasta dla turystów (plac leży przy jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnej Stolicy, jaki jest ulica Grochowska). Udało się zachować historyczny układ urbanistyczny. Wzbogacając przestrzeń o program tak potrzebny mieszkańcom , powstał plac miejski, który ma również pełnić funkcję zieleńca wypoczynkowego dla okolicznych mieszkańców .