REWITALIZACJA PLACU GRZYBOWSKIEGO

układ urbanistyczny – plac Grzybowski – zachował się praktycznie od jego powstania. Trójkątny kształt jest bardzo charakterystyczny. Jego historia jest tym, czym Warszawa była i jest do dziś – wielokulturową metropolią, która zasługuje na miejsca oddające jej wyjątkowy charakter. Pomysł na plac powstał z prostego połączenia dwóch nieznoszących się, a mocno związanych ze sobą „żywiołów miasta”. Ruch i zgiełk miejskiej komunikacji a człowiek – tak powstał pomysł na zaaranżowanie enklawy ogrodu miejskiego w sercu miasta. Zagłębienie części placu Grzybowskiego pozwoliło stworzyć wyciszenie i osłonę przed głośnym życiem miasta, a zarazem skorzystać z jego najciekawszych obiektów architektury w formie tła.