KOMPLEKS MIESZKANIOWY MOKOTÓW PARK

pomysł powstał w ciągu jednego wieczoru, a założenie miało połączyć miejski charakter osiedla Mokotów Park z otaczającą go naturą – tak powstały dziedzińce z kaskadami, których kształt inspirowany jest nieregularnością rzeki i rozlewiska, a także obszerny zbiornik, który po jednej stronie opiera się na promenadzie miejskiej, po drugiej zaś na miękkiej linii naturalnej roślinności siedlisk wodnych. Jednym z ważniejszych wyzwań całości założenia kompleksu mieszkaniowego Mokotów Park była gospodarka wodami opadowymi, szerzej opisana w materiale

REWITALIZACJA PLACU GRZYBOWSKIEGO

układ urbanistyczny placu zachował się praktycznie od jego powstania. Trójkątny kształt jest bardzo charakterystyczny. Jego historia jest tym, czym [...]
KOMPLEKS MIESZKANIOWY MOKOTÓW PARK

pomysł powstał w ciągu jednego wieczoru, a założenie miało połączyć miejski charakter osiedla z otaczającą go naturą - tak powstały dziedzińce z kas[...]
BUDYNEK BIUROWY EUROCENTRUM

Zielone atria i ściana naturalnej zieleni w głównym holu to rozwiązania wyjątkowe w tej klasie budynków. Będą one pełnić ważną funkcję w systemie wymi[...]
REWITALIZACJA PLACU SZEMBEKA

zadaniem projektu była rewitalizacja bardzo ważnej części warszawskiej Pragi, stworzenie salonu warszawy dla mieszkańców tej części miasta oraz wizytó[...]
WYSTAWA ZIELEŃ TO ŻYCIE

W roku 2005 zostałem zaproszony do zaprojektowania pierwszego ogrodu pokazowego podczas największej ogrodniczej wystawy w centralnej Europie „Zieleń to Życie”.[...]
PLATINUM TOWERS

W cieniu dwóch wież budynku Platinum Towers oraz hotelu Hilton, powstał plac miejski, który otwiera się na ulice Grzybowska[...]