KOMPLEKS MIESZKANIOWY MOKOTÓW PARK

pomysł powstał w ciągu jednego wieczoru, a założenie miało połączyć miejski charakter osiedla Mokotów Park z otaczającą go naturą – tak powstały dziedzińce z kaskadami, których kształt inspirowany jest nieregularnością rzeki i rozlewiska, a także obszerny zbiornik, który po jednej stronie opiera się na promenadzie miejskiej, po drugiej zaś na miękkiej linii naturalnej roślinności siedlisk wodnych. Jednym z ważniejszych wyzwań całości założenia kompleksu mieszkaniowego Mokotów Park była gospodarka wodami opadowymi, szerzej opisana w materiale