EGZOTARIUM
OGRÓD ZOOLOGICZNO-BOTANICZNY

EGZOTARIUM
OGRÓD ZOOLOGICZNO-BOTANICZNY

EGZOTARIUM
OGRÓD ZOOLOGICZNO-BOTANICZNY

Egzotarium w Sosonowcu jest obiektem wyjątkowym, ze względu na połączenie funkcji zarówno ogrodu botanicznego jak i ogrodu zoologicznego. Niestety tę unikatowość rozumieją i doceniają jedynie pasjonaci z Polski i regionu. Obiekt nie znajduje się na liście atrakcji turystycznych, ani krajowych ani o zasięgu lokalnym. Zmienienie tego stanu rzeczy było najważniejszym celem przed jakim stanął zespół projektowy. Przekształcenie obiektu by stał się wartością dodaną dla mieszkańców miasta zarówno jako nowe miejsce do spędzania czasu jak również jako obiekt dydaktyczno-edukacyjny oraz jako główna atrakcja turystyczna nie tylko Sosnowca, ale również regionu.

Rozpoznaną konkurencja dla obiektu są ogród zoologiczny w Chorzowie (11 km) i ogród botaniczny – palmiarnia w Gliwicach (36 km).

O wyjątkowości naszego obiektu w skali Polski będzie decydował jego status: połączenie ogrodu botanicznego z ogrodem zoologicznym

Dariusz Malinowski architekt krajobrazu
Malinowski Design

1935

Dzisiejsze Egzotarium jest pozostałością miejskiego parku założonego w 1935 roku. Składał się on niegdyś z ogrodów botanicznych i palmiarni. W czasie II wojny światowej został mocno zniszczony.

1954

Kompleks w swoim aktualnym kształcie jest wynikiem rekonstrukcji przeprowadzonej w latach 1954-1956, od tego czasu nie przeszedł gruntownej modernizacji, brak jest również dokumentacji projektowej.

1956

Pierwsi goście pojawili się tu 21 lipca 1956 r. Odwiedzający mogli tu obejrzeć prawie dwa tysiące różnego rodzaju gatunków roślin i zwierząt.

Egzotarium w Sosonowcu jest obiektem wyjątkowym, ze względu na połączenie funkcji zarówno ogrodu botanicznego jak i ogrodu zoologicznego. Niestety tę unikatowość rozumieją i doceniają jedynie pasjonaci z Polski i regionu. Obiekt nie znajduje się na liście atrakcji turystycznych, ani krajowych ani o zasięgu lokalnym. Zmienienie tego stanu rzeczy było najważniejszym celem przed jakim stanął zespół projektowy. Przekształcenie obiektu by stał się wartością dodaną dla mieszkańców miasta zarówno jako nowe miejsce do spędzania czasu jak również jako obiekt dydaktyczno-edukacyjny oraz jako główna atrakcja turystyczna nie tylko Sosnowca, ale również regionu.

Rozpoznaną konkurencja dla obiektu są ogród zoologiczny w Chorzowie (11 km) i ogród botaniczny – palmiarnia w Gliwicach (36 km).

O wyjątkowości naszego obiektu w skali Polski będzie decydował jego status: połączenie ogrodu botanicznego z ogrodem zoologicznym

Dariusz Malinowski architekt krajobrazu
Malinowski Design

1935

Dzisiejsze Egzotarium jest pozostałością miejskiego parku założonego w 1935 roku. Składał się on niegdyś z ogrodów botanicznych i palmiarni. W czasie II wojny światowej został mocno zniszczony.

1954

Kompleks w swoim aktualnym kształcie jest wynikiem rekonstrukcji przeprowadzonej w latach 1954-1956, od tego czasu nie przeszedł gruntownej modernizacji, brak jest również dokumentacji projektowej.

1956

Pierwsi goście pojawili się tu 21 lipca 1956 r. Odwiedzający mogli tu obejrzeć prawie dwa tysiące różnego rodzaju gatunków roślin i zwierząt.

Egzotarium w Sosonowcu jest obiektem wyjątkowym, ze względu na połączenie funkcji zarówno ogrodu botanicznego jak i ogrodu zoologicznego. Niestety tę unikatowość rozumieją i doceniają jedynie pasjonaci
z Polski i regionu. Obiekt nie znajduje się na liście atrakcji turystycznych, ani krajowych ani o zasięgu lokalnym. Zmienienie tego stanu rzeczy było najważniejszym celem przed jakim stanął zespół projektowy. Przekształcenie obiektu by stał się wartością dodaną dla mieszkańców miasta zarówno jako nowe miejsce do spędzania czasu jak również jako obiekt dydaktyczno-edukacyjny oraz jako główna atrakcja turystyczna nie tylko Sosnowca, ale również regionu.

Rozpoznaną konkurencja dla obiektu są ogród zoologiczny w Chorzowie (11 km) i ogród botaniczny – palmiarnia w Gliwicach (36 km).

O wyjątkowości naszego obiektu w skali Polski będzie decydował jego status: połączenie ogrodu botanicznego z ogrodem zoologicznym

Dariusz Malinowski architekt krajobrazu
Malinowski Design

1935

Dzisiejsze Egzotarium jest pozostałością miejskiego parku założonego w 1935 roku. Składał się on niegdyś z ogrodów botanicznych i palmiarni. W czasie II wojny światowej został mocno zniszczony.

1954

Kompleks w swoim aktualnym kształcie jest wynikiem rekonstrukcji przeprowadzonej w latach 1954-1956, od tego czasu nie przeszedł gruntownej modernizacji, brak jest również dokumentacji projektowej.

1956

Pierwsi goście pojawili się tu 21 lipca 1956 r. Odwiedzający mogli tu obejrzeć prawie dwa tysiące różnego rodzaju gatunków roślin i zwierząt.

STAN OBECNY

W Egzotarium znajduje się obecnie około 2000 roślin, wśród nich te, które maja ponad  75 lat. Warto zwróć uwagę na ciekawy ekspozycyjnie 2-metrowy Caiman crocodilus, oraz rzadko spotykaną, tak okazałą Araucaria heterophylla.

Ponadto warto zwróć uwagę również na Dracaena deremensis, Ficus utilis, Opuntia ficus-indica, Aloe vera, Araucaria heterophylla, Yucca elephantipes oraz na gatunki z Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych IUCN, które obecne są w każdej ze stref, wśród nich m.in.: Aloe eminens, Eriosyce crispa, Bulbophyllum anjozorobeense, Calliandra glyphoxylon, Lilium ciliatum, a ze zwierząt: Pogona vitticeps, Eublepharis macularius, Leucopsar rothschildi, Testudo hermanni.

STAN OBECNY

W Egzotarium znajduje się obecnie około 2000 roślin, wśród nich te, które maja ponad  75 lat. Warto zwróć uwagę na ciekawy ekspozycyjnie 2-metrowy Caiman crocodilus, oraz rzadko spotykaną, tak okazałą Araucaria heterophylla.

Ponadto warto zwróć uwagę również na Dracaena deremensis, Ficus utilis, Opuntia ficus-indica, Aloe vera, Araucaria heterophylla, Yucca elephantipes oraz na gatunki z Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych IUCN, które obecne są w każdej ze stref, wśród nich m.in.: Aloe eminens, Eriosyce crispa, Bulbophyllum anjozorobeense, Calliandra glyphoxylon, Lilium ciliatum, a ze zwierząt: Pogona vitticeps, Eublepharis macularius, Leucopsar rothschildi, Testudo hermanni.

WYZWANIA

STWORZENIE OBIEKTU
ZOOLOGICZNO-BOTANICZNEGO

Praca nad obiektem już istniejącym stanowi duże wyzwanie logistyczne. Zoolodzy i botanicy musieli dokonać swoistego rodzaju audytu obecnych w obiekcie eksponatów, pod względem ich stanu zdrowia, wieku oraz wartości ekspozycyjnej, jakie spełniać ma nowy obiekt. Rozpoznaliśmy rynek pod kątem znalezienia dla nich „nowego domu” na czas trwania budowy. Postanowiliśmy dokonać nowej klasyfikacji eksponatów, zgodnie z ich naturalnym biotopem, co postawiło przed nami nowe wyzwanie stworzenia krajobrazów tropikalnego, śródziemnomorskiego i pustynnego.

Niestety mała przestrzeń, jaką mieliśmy do zagospodarowania wymuszała na nas zwiększenie intensywności ekspozycji, co pociąga za sobą ryzyko „przeładowania” programu nadmierną treścią.

Zwiedzający muszą mieć przestrzeń do swobodnego podziwiania prezentowanych okazów i poszerzać swoją wiedzę stopniowo.
Rośliny muszą być skomponowane w taki sposób, by miały odpowiednie warunki siedliskowe do rozwoju i wzrostu i żeby nie zagłuszały siebie na wzajem. Zwierzęta muszą czuć się jak w naturalnym środowisku, mieć dostęp m.in. do wody, konstrukcji wspinaczkowych i żerdzi.

WYZWANIA

STWORZENIE OBIEKTU
ZOOLOGICZNO-BOTANICZNEGO

Praca nad obiektem już istniejącym stanowi duże wyzwanie logistyczne. Zoolodzy i botanicy musieli dokonać swoistego rodzaju audytu obecnych w obiekcie eksponatów, pod względem ich stanu zdrowia, wieku oraz wartości ekspozycyjnej, jakie spełniać ma nowy obiekt. Rozpoznaliśmy rynek pod kątem znalezienia dla nich „nowego domu” na czas trwania budowy. Postanowiliśmy dokonać nowej klasyfikacji eksponatów, zgodnie z ich naturalnym biotopem, co postawiło przed nami nowe wyzwanie stworzenia krajobrazów tropikalnego, śródziemnomorskiego i pustynnego.

Niestety mała przestrzeń, jaką mieliśmy do zagospodarowania wymuszała na nas zwiększenie intensywności ekspozycji, co pociąga za sobą ryzyko „przeładowania” programu nadmierną treścią.

Zwiedzający muszą mieć przestrzeń do swobodnego podziwiania prezentowanych okazów i poszerzać swoją wiedzę stopniowo.
Rośliny muszą być skomponowane w taki sposób, by miały odpowiednie warunki siedliskowe do rozwoju i wzrostu i żeby nie zagłuszały siebie na wzajem. Zwierzęta muszą czuć się jak w naturalnym środowisku, mieć dostęp m.in. do wody, konstrukcji wspinaczkowych i żerdzi.

WYZWANIA

STWORZENIE OBIEKTU
ZOOLOGICZNO-BOTANICZNEGO

Praca nad obiektem już istniejącym stanowi duże wyzwanie logistyczne. Zoolodzy i botanicy musieli dokonać swoistego rodzaju audytu obecnych w obiekcie eksponatów, pod względem ich stanu zdrowia, wieku oraz wartości ekspozycyjnej, jakie spełniać ma nowy obiekt. Rozpoznaliśmy rynek pod kątem znalezienia dla nich „nowego domu” na czas trwania budowy. Postanowiliśmy dokonać nowej klasyfikacji eksponatów, zgodnie z ich naturalnym biotopem, co postawiło przed nami nowe wyzwanie stworzenia krajobrazów tropikalnego, śródziemnomorskiego i pustynnego.

Niestety mała przestrzeń, jaką mieliśmy do zagospodarowania wymuszała na nas zwiększenie intensywności ekspozycji, co pociąga za sobą ryzyko „przeładowania” programu nadmierną treścią.

Zwiedzający muszą mieć przestrzeń do swobodnego podziwiania prezentowanych okazów i poszerzać swoją wiedzę stopniowo.
Rośliny muszą być skomponowane w taki sposób, by miały odpowiednie warunki siedliskowe do rozwoju i wzrostu i żeby nie zagłuszały siebie na wzajem. Zwierzęta muszą czuć się jak w naturalnym środowisku, mieć dostęp m.in. do wody, konstrukcji wspinaczkowych i żerdzi.

REZULTAT

Projektowany kompleks składa się z nowoczesnego budynku znakomicie wpisującego się w część parkową oraz dobrze korespondującego z tkanką miejską.

Bryła budynku składa się z dwóch części. Szklarni o geometrycznej formie oraz przylegającej do niej prostopadłościennej bryły. W części zewnętrznej znajduje się część parkowa oraz strefy reprezentacyjne, w tym wejście do obiektu wraz z recepcją.

REZULTAT

Projektowany kompleks składa się z nowoczesnego budynku znakomicie wpisującego się w część parkową oraz dobrze korespondującego z tkanką miejską.

Bryła budynku składa się z dwóch części. Szklarni o geometrycznej formie oraz przylegającej do niej prostopadłościennej bryły. W części zewnętrznej znajduje się część parkowa oraz strefy reprezentacyjne, w tym wejście do obiektu wraz z recepcją.

REZULTAT

Projektowany kompleks składa się z nowoczesnego budynku znakomicie wpisującego się w część parkową oraz dobrze korespondującego z tkanką miejską.

Bryła budynku składa się z dwóch części. Szklarni o geometrycznej formie oraz przylegającej do niej prostopadłościennej bryły. W części zewnętrznej znajduje się część parkowa oraz strefy reprezentacyjne, w tym wejście do obiektu wraz z recepcją.

Powierzchnia zabudowy: 3841 m2
Zbiorniki wodne zewnętrzne: 364 m2
Zbiorniki wodne wewnętrzne: 517m2

Zewnętrzne: 10609 m2
Wewnętrzne: 9927 m2

Zewnętrzne: 5517 m2
Wewnętrzne: 6304 m2

Powierzchnia zabudowy: 3841 m2
Zbiorniki wodne zewnętrzne: 364 m2
Zbiorniki wodne wewnętrzne: 517m2

Zewnętrzne: 10609 m2
Wewnętrzne: 9927 m2

Zewnętrzne: 5517 m2
Wewnętrzne: 6304 m2

Powierzchnia zabudowy: 3841 m2
Zbiorniki wodne zewnętrzne: 364 m2
Zbiorniki wodne wewnętrzne: 517m2

Zewnętrzne: 10609 m2
Wewnętrzne: 9927 m2

Zewnętrzne: 5517 m2
Wewnętrzne: 6304 m2

Szklarnia została podzielona na 3 strefy z możliwością indywidualnego sterowania klimatem. Dzięki budowie pomostów we wnętrzu biotopów, zwiedzający mają możliwość oglądania z różnych perspektyw roślin i wkomponowanych elementów terrariów, akwaterrariów, co sprawia, że sama wycieczka jest znacznie ciekawsza dla zwiedzających.

Szklarnia została podzielona na 3 strefy z możliwością indywidualnego sterowania klimatem. Dzięki budowie pomostów we wnętrzu biotopów, zwiedzający mają możliwość oglądania z różnych perspektyw roślin i wkomponowanych elementów terrariów, akwaterrariów, co sprawia, że sama wycieczka jest znacznie ciekawsza dla zwiedzających.

ARCHITEKTURA: ARC2 Fabryka Projektowa
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU: MALINOWSKI DESIGN URBAN & LANDSCAPE
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Renata Gajer-Hackemer,  Mariusz Szlachcic, Robert Budny, Dariusz Malinowski, Maciej Kolendowicz, Jessika Tomczyk, Krzysztof Piotrowski, Andrzej Żabkin, Zbigniew Urbaniak, Leszek Antkowiak
KLIENT: Gmina Sosnowiec
LOKALIZACJA: Sosnowiec, Poland
POWIERZCHNIA: 20431 m2
DATA PROJEKTU: 2017

ARCHITEKTURA: ARC2 Fabryka Projektowa
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU: MALINOWSKI DESIGN URBAN & LANDSCAPE
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Renata Gajer-Hackemer,  Mariusz Szlachcic, Robert Budny, Dariusz Malinowski, Maciej Kolendowicz, Jessika Tomczyk, Krzysztof Piotrowski, Andrzej Żabkin, Zbigniew Urbaniak, Leszek Antkowiak
KLIENT: Gmina Sosnowiec
LOKALIZACJA: Sosnowiec, Poland
POWIERZCHNIA: 20431 m2
DATA PROJEKTU: 2017

ARCHITEKTURA: ARC2 Fabryka Projektowa
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU: MALINOWSKI DESIGN URBAN & LANDSCAPE
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Renata Gajer-Hackemer,  Mariusz Szlachcic, Robert Budny, Dariusz Malinowski, Maciej Kolendowicz, Jessika Tomczyk, Krzysztof Piotrowski, Andrzej Żabkin, Zbigniew Urbaniak, Leszek Antkowiak
KLIENT: Gmina Sosnowiec
LOKALIZACJA: Sosnowiec, Poland
POWIERZCHNIA: 20431 m2
DATA PROJEKTU: 2017